Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1type:(Dataset)3618.09%0.00
2type_keyword:Dataset147.04%0.00
3dateIssued_keyword:201852.51%0.00
4author_keyword:Kleina, Nilton42.01%0.00
5author_keyword:Prudencio, Kelly42.01%0.00
6author_keyword:Sampaio, Rafael42.01%0.00
7author_keyword:Anacleto, Helen31.51%0.00
8author_keyword:Antonelli, Diego31.51%0.00
9author_keyword:RIZZOTTO, Carla31.51%0.00
10author_keyword:Rizzotto, Carla31.51%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
199100.00%0.01